პოლიურეა

ISOMAT PUA 1240
ორ კომპონენტიანი, ჰიბრიდული პოლიურეას ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა

ISOMAT PUA 1360
ორ კომპონენტიანი, მაღალი ელასტიურობის მქონე, წმინდა პოლიურეას მემბრანა

ISOMAT PUA 2230
ორ კომპონენტიანი, მაღალი რეზისტენტულობის მქონე, წმინდა პოლიურეას მემბრანა