PU თვითწებვადი მასალები

ISOMAT AK-PARQUET
პოლიურეთანის თვითწებვადობა ხის იატაკების მიმართ

SUPERBOND-PU
პოლიურეთანის თვითწებვადობა მძლავრი გამაგრებისათვის