სერთიფიცირება

ISOMAT PU სისტემები მოიცავს მთელ რიგ პროდუქციას, რაც სერთიფიცირებულ იქნა CE ნიშნით:

თანახმად EN 1504-2 – საფარი ბეტონის სტრუქტურების დაცვისა და შეკეთებისათვის:

თანახმად EN 13813–ფისის სინთეტიკური ელემენტები:

თანახმად ETAG-005 ნაწილი 1 და 6 – თხევადად გამოყენებული გადახურვის ჰიდროსაიზოლაციო კომპლექტი პოლიურეთანზე: